Cultures, Citizenship and Human Rights

News

Samenwerking SIM met College voor de Rechten van de Mens

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)  van de Universiteit Utrecht gaat intensiever samenwerken met het College voor de Rechten van de Mens. Dat is afgesproken in een samenwerkingsovereenkomst die deze maand is getekend door het hoofd Rechtsgeleerdheid van de Universiteit, Ton Hol, en de voorzitter van het College, Adriana van Dooijeweert. Het College is de onafhankelijke overheidsinstelling die in Nederland mensenrechten bewaakt, beschermt en bevordert.

Door de samenwerking kunnen Utrechtse studenten stage lopen en zittingen bijwonen bij het College en onderzoeksopdrachten uitvoeren in het kader van hun studie. Ook wordt het over en weer verzorgen van gastlezingen en -colleges mogelijk. De brede onderzoeksexpertise van de Universiteit Utrecht op het gebied van mensenrechten wordt daarmee verbonden aan het praktijkwerk van het College. Jaarlijks zal een gezamenlijke bijeenkomst van het SIM en het College worden georganiseerd over wisselende thema’s rond mensenrechten.

SIM-directeur professor Antoine Buyse, die met College-directeur Bart Dekker de samenwerking voorbereidde: “Ik ben ontzettend blij dat we de bestaande goede samenwerking tussen het SIM en het College hiermee verder verstevigen. Juist in mensenrechtenstad Utrecht is het mooi als de hoofdrolspelers nauwer gaan samenwerken. Dat biedt mooie kansen voor onze studenten en onderzoekers.”

De samenwerking past binnen het door het SIM gecoördineerde mensenrechtelijke aandachtspunt dat als rode draad door de onderzoeksprogramma’s van het Departement Rechtsgeleerdheid is verweven. Ook versterkt het twee interdisciplinaire onderzoeksgebieden van de Universiteit Utrecht: het Focusgebied ‘Cultures, Citizenship and Human Rights’ en het strategisch thema ‘Instituties voor Open Samenlevingen’.SIM en CVRM